Worldwide

The Netherlands

Flight courses in The Netherlands

Vliegopleiding MLA/LAPL/PPL

Lelystad · Vliegles.nl

Via Vliegles.nl kan je tegen een gereduceerd tarief een lessenpakket bestellen voor je Recreational Pilot License - Micro Light Aircraft (RPL-MLA), Light Aircraft Pilot License (LAPL) of Private Pilot License (PPL) brevet. Voor de vliegopleidingen werken we samen met ATO gecertificeerde vliegscholen in Nederland. Het lessenpakket bestaat uit: - 30 vlieguren mét instructeur voor RPL-MLA; of - 30 vlieguren mét instructeur voor LAPL; of - 45 vlieguren mét instructeur voor PPL Je kunt daarbij kiezen tussen lessen in een standaard vliegtuig, of kiezen voor een upgrade, tegen meerprijs. Bij de RPL-MLA wordt er standaard gelest in een Tecnam P92 2000RG. Je kan upgraden naar lessen in een Blackshape Prime. Bij de lessen voor het LAPL en PPL vlieg je standaard in een Aero AT3 en kan je upgraden naar een vierpersoons Cessna 172. De vlieglessen vinden plaats vanaf Lelystad Airport. ## RPL-MLA, LAPL of PPL? Er zijn drie soorten vliegbrevetten (Bewijs van Bevoegdheid) voor privé-vliegers; RPL-MLA, LAPL en PPL: * RPL-MLA: de laagste exameneisen en een laag startgewicht. Het RPL-MLA brevet is een nationaal erkend brevet waarmee je in vliegtuigen met niet meer dan twee zitplaatsen mag vliegen. Het startgewicht van het toestel mag maximaal 450 kg zijn. Dit type vliegtuigen zijn voordelig te vliegen. * LAPL: beperkte exameneisen, maar ook meer beperkingen ten opzichte van het PPL: je startgewicht mag maximaal 2000 kg zijn, maximaal 4 inzittenden (inclusief vlieger) en je mag pas met passagiers vliegen als je 10 uur als gezagvoerder hebt gevlogen na je examen * PPL: hogere exameneisen, de genoemde beperkingen van de MLA en LAPL gelden niet. Een PPL brevet kan je uitbreiden met onder meer: * Instrument Rating: voor het vliegen bij slecht zicht * Aerobatic Rating: voor het uitvoeren van kunstvluchten (piloten hebben het niet over stuntvliegen, want het zijn gecontroleerde bewegingen) * Night Rating: om in het donker te mogen vliegen * Mountain Rating: nodig voor bepaalde vliegvelden in een bergachtig gebied ## Landen Het RPL-MLA is een nationaal brevet. Je mag hiermee wel buiten Nederland vliegen, soms moet hiervoor vooraf toestemming vragen aan het betreffende land. Het LAPL als PPL zijn Europese brevetten. Je mag met dit brevet vliegen op een toestel dat in een EU-lidstaat geregistreerd staat. Bij een LAPL geldt dat je toestemming van het land nodig hebt als je buiten de EU vliegt. Een PPL is internationaal erkend. ## Categorieën De brevetten zijn altijd geldig voor één categorie luchtvaartuigen. Zo heb je een LAPL voor vleugelvliegtuigen (A), helikopters (H), luchtballonnen (B) of zweefvliegtuigen (S). Een PPL is er voor vleugelvliegtuigen en helikopters. Je geeft dit aan achter het soort brevet. Dus bijvoorbeeld PPL(A) is een PPL voor vleugelvliegtuigen. ## Waar mag je mee vliegen? Bij een PPL brevet heb je één of meer klasse- of typebevoegdheden. Een klassebevoegdheid is bijvoorbeeld: * Single Engine Piston (SEP-land/sea): éénmotorige land- respectievelijk watervliegtuigen met zuigermotor * Multi Engine Piston (MEP-land/sea): meermotorige land- respectievelijk watervliegtuigen met zuigermotor * Touring Motor Glider (TMG): gemotoriseerde zweefvliegtuigen Daarnaast heb je ook typebevoegdheden. Deze gelden voor een bepaald type vliegtuig. Voor de RPL-MLA en LAPL brevetten zijn er overigens geen klasse- of typebevoegdheden. Die zijn onderdeel van het brevet zelf. ## Vooropleiding Voor het volgen van de vlieglessen heb je geen specifieke vooropleiding of vliegervaring nodig. Kennis van de Engelse taal is wel een vereiste. Heb je wiskunde en natuurkunde op HAVO niveau of hoger gevolgd, dan is de theorie prima te doen. ## Minimumleeftijd Er is ook geen minimumleeftijd, al hanteren de meeste scholen voor een proefles de leeftijd van 8 jaar. Een opleiding voor het vliegbrevet wordt vaak gestart vanaf 15 jaar. Vanaf 16 jaar mag je solo vliegen en een examen afleggen vanaf 17 jaar. ## Totale opleiding Om je brevet te halen moet je de volgende onderdelen afronden: * Theorie * Praktijklessen * Medische keuring * Radiotelefonie * Taalvaardigheidstoets Engels (LPE) ### Theorie Het theoretische deel bestaat uit 9 vakken die in 7 examens getoetst worden: - Algemene kennis luchtvaartuigen / Beginselen van het vliegen - Vluchtprestaties- en planning - Luchtvaartvoorschriften / Operationele procedures - Menselijke prestaties en beperkingen - Meteorologie - Navigatie - Radiocommunicatie Deze examens rond je af in een periode van maximaal 18 maanden. Je praktijkexamen doe je maximaal 24 maanden na het halen van het theorie-examen. Voordat je de theorie-examens kunt doen moet je ook klassikale lessen volgen. ### Praktijk In het praktijk gedeelte van je opleiding ga je natuurlijk heel veel vliegen. Niet alleen met een instructeur, maar ook al alleen. Dit is dus heel anders dan bij het halen van een autorijbewijs. Om je praktijkexamen te mogen doen heb je een minimum aantal uren nodig: * RPL-MLA en LAPL: 30 vlieguren: waarvan minimaal 15 uur met instructeur en minimaal 6 uur solo * PPL: 45 vlieguren: waarvan minimaal 25 uur met instructeur en minimaal 10 uur solo Dit aantal uren is inclusief bij het opleidingspakket. Sommige leerlingen hebben meer uren nodig, deze boek je los bij tegen het reguliere tarief. Om solo te mogen vliegen moet je je medische verklaring hebben en minimaal 16 jaar oud zijn. Voor het behalen van je brevet moet je een overlandvlucht naar 1 respectievelijk 2 andere velden vliegen. Je vliegt dan minimaal 80 (RPL-MLA of LAPL) of 150 zeemijl (PPL). ### Medische keuring Iedere piloot moet medisch in staat zijn te vliegen. Voor het halen van je vliegbrevet moet je daarvoor gekeurd worden door een keuringsarts. Ook wanneer je eenmaal je brevet op zak hebt moet je nog regelmatig herkeurd worden. Afhankelijk van je leeftijd is dit eens in de vijf jaar tot ieder jaar. Voor het PPL-brevet heb je een Klasse 2 Medisch Certificaat nodig, afgegeven door een Aeromedisch instituut. Deze keuring bestaat uit een oogonderzoek, urineonderzoek en algemeen lichamelijk onderzoek. Mocht je onverhoopt niet door de vliegmedische keuring komen, dan krijg je het niet gebruikte deel van je lessenpakket terugbetaald (alleen als je de initiële keuring binnen 2 maanden na aanschaf van je voucher hebt gedaan). ### Radiotelefonie en taalvaardigheidstoets Naast het theorie-examen radiocommunicatie moet je ook praktijklessen volgen en een examen doen. Je oefent dan het radiocontact met verkeerstoren en verkeersleiding. Dit onderlinge contact gaat via grotendeels aan de hand van vaste zinnetjes, opdrachten en bevestigingen. De taalvaardigheidstoets (LPE of Language Proficiency Endorsement) is om vast te stellen dat je daarnaast de Engelse taal voldoende beheerst. Bijvoorbeeld om de verkeersleiding uit te leggen dat er een schip op zee onder je omgeslagen is. ## Brevet geldig houden Na het halen van je brevet moet je deze geldig houden: * Een MLA brevet hoef je niet te verlengen. Wel moet je per 24 maanden minimaal 12 uur vliegen als gezagvoerder en eens in de 24 maanden een proficiency check (herexamen) afleggen * Voor een LAPL hoef je alleen per 24 maanden minimaal 12 uur te vliegen als gezagsvoerder * Een PPL brevet moet je wel verlengen. Je SEP/TMG klassebevoegdheid is steeds 2 jaar geldig. In het 2e jaar moet je minimaal 12 uur vliegen met een trainingsvlucht van een uur óf door een proficiency check (herexamen) te doen ## Join the happy few Zoals je ziet komt er aardig wat bij kijken om je vliegbrevet te halen en te onderhouden. Het halen van je vliegbrevet is daarom de ervaring van je leven. Veel piloten omschrijven hun eerste solo als een meer memorabel moment dan hun bruiloft of zelfs de geboorte van hun eerste kind. Al zullen ze dat niet altijd eerlijk toegeven ;-) Of je de opleiding helemaal afrond, veel of weinig lessen neemt uiteindelijk: je hebt lol vanaf je eerste vlieguur. We hebben geprobeerd alle vragen die er zijn rond het halen van je brevet zoveel mogelijk te beantwoorden. Mocht je vragen hebben, neem dan even [contact met ons op](/contact). ### Exclusief Bij de vliegopleiding zijn geen kosten van derden inbegrepen, zoals: * de theorieopleiding, radiotelefonie/RT cursus (externe opleidingsinstantie) * de aanschaf van de theorieboeken (boekhandel) * landingsgelden (luchthaven) * examenkosten (huur toestel, kosten examinator en CBR voor de theorie examens) * afgifte van je brevet (KIWA) * medische keuring (keuringsinstantie) ## Te duur? Mocht je het pakket niet in één keer kunnen of willen betalen dan kun je uiteraard ook losse lessen kopen voor de [Cessna](/cessna), [Aero AT-3](/sportvliegen) of [Blackshape Prime](/blackshape). Of kijk eens naar de [Opstapcursus 5 lessen](/opstapcursus). Dat is ook leuk om mee te beginnen. Je kunt later altijd lessen bijkopen. Betaling in termijnen is helaas niet mogelijk. ## Opmerkingen * Mocht je onverhoops niet door de vliegmedische keuring komen, dan krijg je het niet gebruikte deel van je lessenpakket terugbetaald (alleen als je de initiële keuring binnen 2 maanden na aanschaf van je voucher hebt gedaan) * Je voucher voor het lessenpakket is 1 jaar geldig: je dient je eerste vliegles te maken binnen één jaar na aanschaf van de bon. Je lestegoed is daarna 3 jaar geldig * Als je meer instructie uren nodig hebt dan kun je die voor het gebruikelijke tarief bijkopen. Dit is voor de Tecnam P92 €199, voor de Aero AT-3 € 249 en voor de Cessna 172 en Blackshape Prime € 299 per vlieguur (wijzigingen voorbehouden) * Voor het vierpersoons vliegtuig geldt een maximaal totaalgewicht (leerling + passagiers) van 260 kg * Bij het tweepersoons vliegtuig mag de leerling maximaal 120 kg wegen * Maximale lengte leerling is 2,05 m voor het vierpersoons toestel. Voor het tweepersoons vliegtuig is dit 1,95 m * Het is niet mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen. De prijzen zijn gebaseerd op betaling vooraf.

 · 
Verified
€ 4,949
€ 4,949
Showing 1-1 of 1 item.